top of page

Persoonlijke Effectiviteit

Bij persoonlijke coaching stel ik jouw persoonlijk functioneren en jouw persoonlijke effectiviteit centraal.

Het is gericht op het vergroten van jouw eigen inzicht in je functioneren. Het doel is het vergroten van je persoonlijke effectiviteit, zodat jij beter in staat bent jouw potentie en talenten volledig te ontplooien en te kunnen inzetten.

Bij persoonlijke effectiviteit werk ik vanuit de krachten van mensen, deze krachten verder te kunnen benutten en te kunnen inzetten maakt je als persoon  krachtiger.

Ik help je om jouw inzicht over jezelf te vergroten en voornamelijk te werken aan jouw persoonlijke effectiviteit; denk hierbij aan:
 

  • Time management

  • Assertiviteit

  • Geven en Ontvangen van Feedback

  • Zelfkennis

  • Impact.

 

Persoonlijke coaching kan ingezet worden voor jou als individu in je prive leven maar bv ook voor jou als individu in de rol van manager.

Denk hierbij aan de rol van een sparringspartner, even je verhaal kunnen doen over bv complexe vraagstukken of momenten van stress kunnen delen. Als manager sta je er op dit vlak vaak alleen voor; als management coach kan ik je helpen door je unieke aandacht te geven in een vertrouwelijke en ongedwongen setting.

 

Voorbeelden van onderwerpen waar u aan kunt werken zijn:

– Hoe breng ik mijn ideeën over zodat er naar mij geluisterd wordt?
– Hoe kan ik het beste omgaan met stress?
– Wat zijn mijn grenzen? en hoe zeg ik “nee” ?
– Hoe geef ik constructief feedback?
– Ik heb altijd tijd tekort. Hoe kan ik hier beter mee omgaan?
– Ik wil mijn werk kunnen loslaten als ik thuis ben. Hoe?
– Ik durf soms mijn mening niet te geven, maar dat wil ik wel durven!

 

 

Persoonlijke coaching is zinvol als eenmaal verworven inzichten en je gedragsrepertoire je niet meer verder helpen en je merkt dat je daarmee in hetzelfde cirkeltje blijft draaien.

Neem Contact Op

Vrijblijvend contact opnemen

(+31) (0)645254187

bottom of page